bakgrunnseffekt

DMEDICAL - BÆREKRAFT

Vårt felles ansvar

Vi i DMedical er stolt leverandør av viktige produkter innenfor helsemarkedet. Som virksomhet stiller vi høye krav til våre leverandører i henhold til arbeids- og miljøforhold, samfunn og bærekraft. Vi vet at produktene vi tilbyr er nødvendige, og at det finnes mange alternativer som har en negativ påvirkning på samfunn og miljø. Som en forkjemper for en bærekraftig fremtid ønsker vi å utelukkende velge de riktige produktene for deg og miljøet. 

Det er du som forbruker som har makten til å velge de bærekraftige produktene.  
FNs Bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og neste ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse. Les mer her. 


DMedical og FNs Bærekraftsmål
Vi i DMedical er aktivt opptatt av å gjøre vår del for å stoppe klimaendringene og følge FNs bærekraftsmål. Vi har stor tro på at et godt samarbeid om alle delmålene er det som skal til for å nå målene, og har satt oss egne mål for hvordan vi kan bidra. 

3. GOD HELSE OG LIVSKVALITET

Ved å fokusere på innovasjon og nyutvikling i våre produkter er vi aktive pådrivere av en bedre fremtid som påvirker måten vi jobber på i dag. 8. ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

Som medlemsbedrift av Etisk Handel Norge er vi nødt til å stille strenge krav til våre leverandører om å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. 8. ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Vi i DMedical stiller strenge krav internt til forbruk og produksjon gjennom avfallshåndtering og utsendelser. I tillegg stiller vi strenge miljøkrav til våre leverandører, dette går på produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse, og merking av avfall. 

#

Miljøfyrtårn

DMedical er Miljøfyrtårn-sertifisert. DMedical skal være en virksomhet med et felles og sunt verdisett. Vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig. Disse verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og atferd. Vi skal arbeide kontinuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de produktene vi leverer.

#

Etisk Handel Norge

DMedical er medlemsbedrift av Etisk Handel Norge. Vi jobber målrettet for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø i samarbeid med våre partnere. Vi ønsker å bidra til å sikre anstendige arbeids- og miljøforhold i hele leverandørkjeden.