bakgrunnseffekt


Miljø & Samfunnsansvar


Som virksomhet har vi et ansvar om åpenhet og ærlighet ovenfor forbrukeren og våre
samarbeidspartnere. Derfor stiller vi høye krav til både oss selv og våre leverandører i
henhold til arbeids-og miljøforhold, samfunn og bærekraft.

For oss i DMedical har samarbeid og sertifiseringer vært en god måte å stille
gode og tydelige krav til hvordan vi kan drifte vår egen virksomhet, og hvordan
vi aktivt kan jobbe for å bli bedre i fremtiden. Se hvilke her: 


  • Medlemskap i Etisk Handel Norge (For å sikre anstendige arbeids- og miljøforhold i hele leverandørkjeden)

  • Miljøfyrtårn-sertifisering (For å daglig stille strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet) 

  • Medlem av Grønt Punkt Norge (For å velge riktige materialer og ressurser iht. utsendeler og transport)

  • Alle våre leverandører skal oppfylle ISO 14001 (Miljøansvar) og ISO 9001 (Kvalitetsledelse)

 

 

Nedlastninger:

 

 

DMedical Bærekraftsrapport 2023


I 2023 valgte vi også å lage en egen bærekraftsrapport for året som gikk, for å 
dele litt om hvordan vi som bedrift jobber for å være en en bærekraftig arbeidsplass. 
Denne rapporten forteller litt om oss, hvordan vi jobber, hvilke prosjekter vi fullførte 
i 2023 og hva vi ønsker å gjøre i 2024. 

 

DMedical bærekraftsrapport for 2023 

 

 

DMedical og FNs Bærekraftsmål


Vi i DMedical er aktivt opptatt av å gjøre vår del for 
å stoppe klimaendringene og følge FNs bærekraftsmål.

Vi har stor tro på at et godt samarbeid om alle delmålene er det som 
skal til for å nå målene, og har satt oss egne mål for hvordan vi kan bidra: 

3. God helse og livskvalitet

Ved å fokusere på innovasjon og nyutvikling i våre produkter er vi
aktive pådrivere av en bedre fremtid som påvirker måten vi jobber på i dag.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst


Som medlemsbedrift av Etisk Handel Norge blir vi fulgt opp til å strenge krav til
våre leverandører om å ivareta menneske-og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi i DMedical stiller strenge krav internt til forbruk og produksjon gjennom avfallshåndtering
og utsendelser. I tillegg stiller vi strenge miljøkrav til våre leverandører, dette går på
produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse, og merking av avfall. 

 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe 
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene ble laget på en demokratisk 
måte gjennom innspill fra land over hele verden og neste ti millioner mennesker fikk 
sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse. Les mer her.