bakgrunnseffekt

BÆREKRAFT

Vårt felles ansvar


Vi i DMedical er stolt leverandør av viktige produkter innenfor helsemarkedet.

Vi jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Som virksomhet stiller vi høye krav til våre leverandører i henhold til arbeids- og miljøforhold, samfunn og bærekraft. Vi vet at produktene vi tilbyr er nødvendige, og at det finnes mange alternativer som har en negativ påvirkning på samfunn og miljø. Som en forkjemper for en bærekraftig fremtid ønsker vi å utelukkende velge de riktige produktene for deg og miljøet.
 
FNs Bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene ble laget på en demokratisk
måte gjennom innspill fra land over hele verden og neste ti millioner mennesker fikk
sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse. Les mer her.


DMedical og FNs Bærekraftsmål

Vi i DMedical er aktivt opptatt av å gjøre vår del for å stoppe klimaendringene og
følge FNs bærekraftsmål. Vi har stor tro på at et godt samarbeid om alle delmålene
er det som skal til for å nå målene, og har satt oss egne mål for hvordan vi kan bidra. 

3. GOD HELSE OG LIVSKVALITET

Ved å fokusere på innovasjon og nyutvikling i våre
produkter er vi aktive pådrivere av en bedre fremtid
som påvirker måten vi jobber på i dag. 8. ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

Som medlemsbedrift av Etisk Handel Norge er vi nødt
til å stille strenge krav til våre leverandører om å ivareta
menneske-og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. 12. ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Vi i DMedical stiller strenge krav internt til forbruk og produksjon
gjennom avfallshåndtering og utsendelser. I tillegg stiller vi strenge
miljøkrav til våre leverandører, dette går på produktenes kvalitet,
funksjonalitet og ytelse, og merking av avfall. 

#

Grønt Punkt Norge

Vi følger Grønt Punkts retningslinjer og veiledning for pakking og bruk av materialer under transport. Vi ønsker å være bevisst i vårt materialforbruk, og er stolte over å være medlem av Grønt Punkt Norge.

#

Miljøfyrtårn

DMedical er Miljøfyrtårn-sertifisert. DMedical skal være en virksomhet med et felles og sunt verdisett. Vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig. Disse verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og atferd. Vi skal arbeide kontinuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de produktene vi leverer.

#

Etisk Handel Norge

DMedical er medlemsbedrift av Etisk Handel Norge. Vi jobber målrettet for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø i samarbeid med våre partnere. Vi ønsker å bidra til å sikre anstendige arbeids- og miljøforhold i hele leverandørkjeden.