FlowOx

FlowOx

Vakuum-støvlene som kan redde flere tusen ben

I Norge lider et økende antall mennesker av perifer arteriesykdom - en alvorlig tilstand som fører til sterke smerter og kroniske sår. I alvorlige tilfeller av sykdommen må pasienten amputere.

Snakk med oss om FlowOxSe vår produktside
FlowOx - produktbilde

Hva gjøres i dag?

Dagens behandlingstilbud, som stort sett innebærer kirurgiske inngrep, har ikke endret seg vesentlig de siste årene. Årlig gjennomføres faktisk over 1000 amputasjoner.

Det kan endres med FlowOx; Et behandlingshjelpemiddel som gjør det enkelt for en rekke pasienter å utføre behandlingen selv i eget hjem.

FlowOx er en vakuum-støvel som stimulerer til økt blodsirkulasjon. Behandling med FlowOx kan forebygge og hindre kostbare amputasjoner og utblokkinger eller bypass hos pasienter med diabetes eller hjertesykdom. Støvelen er enkel å ta i bruk for pasientene der de er, og krever verken helsepersonell eller bruk av sykehusrom.

Klinisk testing har dokumentert positiv effekt på både blodsirkulasjon, sårheling og smertereduksjon. I tillegg kan behandlingen gi flere positive ringvirkninger ved at:

Pasientene får bedre livskvalitet ved at de unngår lidelser og amputasjoner. Klinikerne får flere og mer målrettede verktøy i verktøykassa, og det frigjøres tid til behandling av andre pasienter. Kommunene sparer penger til oppfølging fra hjemmesykepleie. Samfunnet får reduserte kostnader til tilrettelegging og transport.

Hva kreves for å løse utfordringene?

Dersom vi skal møte fremtidens store utfordringer innen helse- og omsorg må vi blant annet behandle flere pasienter med færre ansatte. Det krever at arbeidsprosesser og pasientforløp forbedres, for å sikre tjenester i tråd med beste medisinske praksis, riktig ressursbruk og riktig bruk av kompetanse og teknologi. Fremtidens helseutfordringer krever også at vi må ta i bruk ny teknologi og tjenesteinnovasjon for å redusere kostnader og behovet for personell.

Det er nettopp dette FlowOx kan bidra til.

Helseforetakene må si ja til nasjonal anskaffelse av FlowOx

En nasjonal anskaffelse i regi av Sykehusinnkjøp HF vil kunne forenkle og effektivisere innkjøpsprosessen av FlowOx betraktelig. Men først og fremst vil en nasjonal anskaffelse bidra til at pasienter over hele landet kan få lik tilgang til denne effektive behandlingen - uavhengig av hvor i landet de bor. Derfor må helseforetakene nå si ja til en nasjonal anskaffelse av behandlingshjelpemiddelet FlowOx.

I tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan

I Nasjonal helse- og sykehusplan har regjeringen lagt frem en ambisjon om å skape det utadvendte sykehuset. Et viktig ledd i å realisere denne ambisjonen er å gi pasienten mulighet til å motta mest mulig av sin behandling i hjemmet ved bruk av teknologi og helseinnovasjoner. Denne ambisjonen underbygger prinsippet om pasientens helsetjeneste. For å oppnå dette må nasjonale rammebetingelser tilpasses slik at flere pasienter kan utføre sin behandling i hjemmet.

Ønsker du mer teknisk informasjon om FlowOx? Besøk Hjelpemiddeldatabasen sine nettsider.

Til hjelpemiddeldatabasen

Snakk med oss om FlowOx

Håkon Nordgård
Håkon Nordgård

Key Account Manager