bakgrunnseffekt


Bekledning

I helsevesenet er riktig bekledning viktig for
både pasientens og helsepersonellets sikkerhet.


Bekledningen beskytter helsepersonell mot smittespredning og infeksjoner,
samtidig som det gir beskyttelse mot stoffer og kjemikalier. Ved bruk av
bekledning er funksjonalitet og fleksibilitet viktige faktorer for at
helsepersonellet skal få utført jobben sin på best mulig måte.

Vårt sortiment er utviklet med helsepersonell i fokus. Vi tilbyr et
profesjonelt sortiment av frakker, munnbind og duker beregnet
for helsepersonell, spesielt til operasjonsavdelingen. 

 

Bekledning produktvarianter

Medica Brush tørr/steril

Medica Brush tørr/steril

Eurogard Kirurgisk munnbind

Eurogard Kirurgisk munnbind

Eurogard Kirurgisk munnbind med visir

Eurogard Kirurgisk munnbind med visir

Eurogard Operasjonsfrakk

Eurogard Operasjonsfrakk

Medica Brush med klorhexidindiglukonat 4%

Medica Brush med klorhexidindiglukonat 4%

Eurogard Dental Operasjonsduk

Eurogard Dental Operasjonsduk

Snakk med oss om produktet

Bent Christiansen
Bent Christiansen

Key Account Manager