bakgrunnseffekt

Smittevern

Gode rutiner for smittevern er grunnmuren i alt infeksjonsforebyggende arbeid.

Basale smittevernrutiner

Basale smittevernrutiner skal både forebygge smitteoverføring til og mellom pasienter, og beskytte helsepersonellet mot smitte.

Gode rutiner er grunnmuren i alt infeksjonsforebyggende arbeid. De gjelder ved arbeid med alle pasienter, uavhengig av mistenkt eller bekreftet diagnose eller antatt infeksjonsstatus.

Basale smittevernrutiner er basert på prinsippet om at alle kroppsvæsker som blod, sekreter, ekskreter, slimhinner og ikke intakt hud kan inneholde smittestoffer. Gjennomføring av basale smittevernrutiner overfor alle pasienter vil redusere risikoen for smitteoverføring fra både kjente og ukjente smittekilder, og er en forutsetning for et effektivt smittevern i helsetjenesten. Basale smittevernrutiner er tilstrekkelig for å forebygge blodsmitte. Ved kjent eller mistenkt infeksjon med enkelte smittestoffer skal pasienten isoleres.

Basale smittevernrutiner omfatter følgende:

#

Håndhygiene

Vask av hender, bruk av desinfeksjonsmiddel og håndsprit, riktig hostehygiene.

#

Bruk av utstyr

Dette innebærer bruk av hansker, frakk, munnbind og øyebeskyttelse. Riktig og trygg håndtering av tekstiler og av pasientnært utstyr.

#

Trygg praksis

Trygg injeksjonspraksis og beskyttelse mot stikkskader, pasientplassering, renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering.

Vil du vite mer om smittevern?

Les mer på Infeksjonskontroll sine nettsider.

Til nettside