HYGIENE

BASALE

SMITTEVERNSRUTINER

Basale smittevernsrutiner skal både forebygge smitteoverføring til og mellom pasienter, og beskytte helsepersonellet mot smitte.

HÅNDHYGIENE

Sykehusinfeksjoner er i dag et økende problem blant helseforetak over hele verden. Den vanligste ruten for smittespredning er via hendene.

HANSKEBRUK

Kun én infisert hånd
er nok til å kontaminere en tradisjonell hanskeboks.