bakgrunnseffekt

Hygiene 

Den vanligste ruten for smittespredning er via hendene.

Sykehusinfeksjoner er i dag et økende problem blant helseforetak over hele verden. God og riktig håndhygiene kan forebygge smittespredning.

#

38,7 %

Gjennomsnittlig etterlevelse av korrekt utført håndhygiene.

#

30 sekunder

Korrekt tidsbruk per gang det utføres vask av hendene med desinfeksjonsmiddel.

#

1 minutt

Korrekt tidsbruk per gang det utføres vask av hendene med såpe og vann.

Hendene som smittevei

Helsepersonells hender utgjør en viktig rolle ved overføring av bakterier. Gjennom arbeidet er helsepersonellets hender kontinuerlig i kontakt med overflater og gjenstander, inkludert pasientens kropp. Ved hver berøring skjer det en toveis overføring av mikroorganismer mellom hendene og den eller det som berøres. Ved fravær av håndhygiene vil bakteriemengden på hendene øke lineært med tid under behandling og pleie. Det er imidlertid klart at selv kortvarig hudkontakt, som håndtrykk, måling av blodtrykk eller puls, er tilstrekkelig til å kontaminere helsepersonells hender med potensielt sykdomsfremkallende bakterier. Det er derfor behov for å utføre håndhygiene langt hyppigere innen helsetjenesten enn på de aller fleste andre arenaer i samfunnet.

Hanskebruk

Kun én infisert hånd er nok til å kontaminere en tradisjonell hanskeboks. Hansker pakket i de tradisjonelle boksene kan ofte være vanskelig å ta ut av esken på en hygienisk måte. Bruker berører både området rundt åpningen av boksen og andre "ubrukte" hansker inne i boksen.

Med SafeDon Hygiene System dispenseres det kun en og en hanske av gangen med mansjetten først. Dette eliminerer all berøring av hanskenes mest kritiske overflater - tommel, fingre og handflate. SafeDon eliminerer berøring rundt åpningen av boksen og alle ubrukte hansker inne i boksen. 

Les mer om SafeDon Hygiene System