En bakteriebombe

Hansker pakket i de tradisjonelle boksene kan ofte vanskelig å ta ut av esken på en hygienisk måte. Bruker berører både området rundt åpningen av boksen og andre “ubrukte” hansker inne i boksen. Kun én infisert hånd er nok til å kontaminere en tradisjonell hanskeboks...

Berøring.

Berøring av hansker med urene hender øker risikoen for spredning av patogene mikrober og reduserer sikkerheten til både bruker og pasient.

Bakterier.

Mindre enn 50 % etterlevelse av korrekt utført håndhygiene øker risikoen for smittespredning ved uttak av hansker fra tradisjonelle hanskebokser.

Smitte.

Feil bruk av hansker gir grunnlag for mikrobiell forurensing og øker risikoen for kryss-smitte i et arbeidsmiljø med flere brukere.

Mansjett først.

Med SafeDon Hygiene System berøres hver enkelt hanske i mansjetten, og eliminerer derfor berøring av andre ubrukte

hansker.

Eliminering.

Eliminerer all berøring av boks, hansker og holder. Uttak av én og én hanske reduserer svinn og bidrar til en mer bærekraftig løsning for hanskebruk.

96% reduksjon.

Studier viser at å dispensere én og én hanske med mansjetten først fra bunnen av boksen, reduserer smittespredningen opp til 96 %.