Vi er glade for å informere om en spennende utvikling hos  oss i DMedical AS.

Vi er glade for å informere om en spennende utvikling hos oss i DMedical AS.


Vi har gleden av å ønske Mats Herman Christiansen
velkommen som vår nye Daglige Leder! 

 

 

Mats bringer med seg en imponerende bakgrunn med erfaring spesielt
fra hygiene, smittevern og bærekraftige løsninger. Vi er overbevist om at
Mats vil være en katalysator for positive endringer og nyskapende tiltak
som vil gagne både oss, våre kunder og leverandører. Hans engasjement
for smittevern og evne til å implementere bærekraftige, innovative praksiser
vil utvilsomt styrke vårt samarbeid og forbedre våre produkter og tjenester.

 

Som organisasjon er vi forpliktet til å utforske og iverksette miljøvennlige 
alternativer for å møte dagens utfordringer. Vi er sikre på at Mats vil
bidra til
å sette standarden for ansvarlig forretningspraksis i vår bransje.Vi ser frem til å samarbeide tett med Mats
for å sikre at våre produkter og tjenester ikke bare oppfyller, men overgår dine forventninger. Vi er trygge på at denne endringen vil bidra til å styrke vårt partnerskap og gi merverdi til våre felles mål om bærekraft og suksess.

 

Vi ønsker Mats hjertelig velkommen og ser frem til å
dele denne spennende reisen sammen med dere!

 

Med vennlig hilsen oss i DMedical AS.