Kan SafeDon Hygiene System redusere bakteriespredning i helsevesenet?

Kan SafeDon Hygiene System redusere bakteriespredning i helsevesenet?

Swann Morton Studie: SafeDon Hygiene System sammenlignet med tradisjonelle hanskebokser

 

I 2009 og 2010 gjennomførte Swann Morton et Biobelastnings-
sammenligningsstudie for å undersøke om hansker pakket i SafeDon
Hygiene System er mindre utsatt for bakterie-spredning enn hansker
som er pakket i tradisjonelle hanskebokser. 

 

SafeDon Hygiene System er et dispenseringssystem for hansker 
spesielt utviklet for å forbedre etterlevelsen av håndhygiene, og 
redusere smittespredning via hansker og hanskebokser. 

 

Begge studiene hadde testperioder på 6 uker, der hansker av begge
emballasje-typene ble brukt av et utvalg Brosch-kunder i South Yorkshire-
området i England, og i North Wales, og av Gian Clwyd Hospital HSDU
avdelingen i North Wales. Det ble gjennomført ukentlige tester fra hvert
sted, som ble testet for biobelastning på laboratoriet. 

 

Resultatene ble deretter sammenlignet for å fastslå om den nye
Safedon-emballasjen bidro til å forhindre forurensning på hansker
sammenlignet med tradisjonelle hanskebokser. I tillegg ble det
brukt kontaktplater for å direkte sammenligne renheten til
emballasjen og åpningen.

 

Resultatene etter 6 uker viste at de SafeDon pakkede
hanskene hadde opp til 95,9% mindre bakterieforurensning 
sammenlignet med hanskene pakket i tradisjonelle hanskebokser. 

Relaterte produkter