Strengere krav til avfallshåndtering fra 1. januar 2023

Strengere krav til avfallshåndtering fra 1. januar 2023

Nye, strengere krav til avfallshåndtering av mat og plastavfall.

Fra 1. januar 2023 vil det bli strengere krav til avfallshåndtering for mat-og plastavfall, dette omfatter både avfall fra husholdninger og husholdningslignende avfall fra offentlige og private virksomheter og instituasjoner. I tillegg skal landbruksplast også sorteres. 

 

§ 10a-5Plikter for virksomheter som generer husholdningslignende avfall

Virksomheter som genererer husholdningslignende avfall skal sørge for:

 • At husholdningslignende matavfall og park- og hageavfall utsorteres ved kildesortering.
 • At husholdningslignende plastavfall som kan materialgjenvinnes utsorteres ved kildesortering. Kildesortering av plastavfall kan erstattes av annen sortering dersom metoden gir minst like høy utsorteringsgrad som ved kildesortering.
 • At utsortert matavfall, park- og hageavfall og plastavfall leveres til materialgjenvinning.
  Plikten i første ledd bokstav c gjelder ikke utsortert park- og hageavfall som gjenvinnes ved kompostering ved kilden.

 

Dokumentasjonsplikt

"Virksomheter som har plikter etter § 10a-5 skal ha kunnskap om og dokumentasjon på årlig mengde matavfall, park- og hageavfall og plastavfall som er utsortert og levert til materialgjenvinning."


Se forskrift her. 

 

 

Tydelig avfallshåndtering med Longopac

Longopac systemet er utviklet for profesjonelle brukere for å optimalisere deres daglige virke. Dette er et mer effektivt, økonomisk valg som regulerer avfallssekker kombinert med en tydelig og god håndtering av avfall. 

Longopac tilbyr et bredt utvalg av løsninger for en rekke virksomheter, fra frittstående stativer på hjul til integrerte løsninger til søppelskap. 

 

Brosjyre

 

Enkel kildesortering med
fargekodede sekker og dekaler 

Longopac tilbyr et bredt utvalg sekker, disse kommer i ulike farger godkjent for blant annet luktkontroll, biologisk nedbrytbart materiale, mathåndtering, ESD, sterilt og med ulike styrker. Vi tilbyr dekaler med tydelig henvisning til kildesortering, og kan spesialtilpasse disse etter behov.

 

Slik fungerer det

 1. Sekkens kassett plasseres i toppen av stativet, og sekken trekkes ned. 
 2. Enden av sekken forsegles med strips. 

 3. Ved utskiftning fester man 2 strips: 

  1 for å lukke sekken 

  1 for å lage ny bunn 

  Til slutt skilles ny bunn og gammel topp med saks mellom hver strips. 

 4. Den ferdige sekken blir helt full, noe som gir svært lite overflødig plast. 

 

 

 

Ønsker du å motta et tilbud på Longopac?

Vi bistår gjerne med produktopplæring og demonstrasjon av produktet. 

Kontakt oss

 

Relaterte produkter