SafeDon Hygiene System sammenlignet med Tradisjonelle Hanskebokser

SafeDon Hygiene System sammenlignet med Tradisjonelle Hanskebokser

Bakgrunn: Benyttet på riktig måte er engangs-hansker et viktig smittevernstiltak som beskytter brukers hender mot forurensing av mikroorganismer. 

"Bruk av hansker kan gi helsepersonell en opplevelse av redusert smitterisiko for egen person, og studier viser at bruk av hansker reduserer etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger. Videre kan feil bruk av hansker gi økt kontaminering av miljøet og økt risiko for HAI ved at helsepersonell berører inventar og utstyr med urene hansker."

"Hansker er et viktig smitteforebyggende tiltak. For å redusere risikofaktorene som oppstår ved feil bruk må helsepersonell gis opplæring i riktige indikasjoner for bruk av hansker og behovet for håndhygiene ved hanskebruk".

Kilde: FHI: Håndhygieneveilederen: Risikofaktorer knyttet til hanskebruk

HAI er helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) oppstår som følge av opphold eller behandling i helseinstitusjoner og påfører pasienter lidelse, i verste fall død. Behandling av HAI kan føre til forlenget sykehusopphold og bruk av antibiotika.

Kilde: FHI: NOIS-PIAH, Registreringsmal for sykehus

 

FHI's Guide til "Hvordan ta på rene engangshansker" forklarer
trinn for trinn hvordan man tar på og av rene enganshansker. 

 1. Utfør håndhygiene
 2. Ta en hanske ut av boksen. Unngå å berøre de andre hanskene i boksen.
 3. Hold hansken øverst i mansjetten. Berør minst mulig av hanskens utside. 
 4. Ta hansken på med første hånd 
 5. Ta en ny hanske ut av esken. Unngå å berøre de andre hanskene
  i boksen
  og berør minst mulig av hanskens ytterside med bar hud
 6. Ta på andre hanske. Unngå berøring av bar hud med den behanskede hånden
 7. Når hanskene er tatt på, unngå unøvendig berøring av gjenstander før oppgaven utføres

 

SafeDon Hygiene Systems berøringspunkter
sammenlignet med Tradisjonelle Hanskebokser 

Tradisjonelle hanskebokser kan være en kilde til smittespredning dersom boksen blir berørt av urene hender. Effekten av å dispensere en og en hanske av gangen, fremfor å hente ut hansken av en tradisjonell hanskeboks vises tydelig når man sammenligner berøringspunktene. 

Tabell: Sammenligning av berøringspunkter basert på FHI's guide. 

Berøringspunkter Tradisjonell Hanskeboks SafeDon Hygiene System
Hanskene i boksen x  
Hanskens ytterside x  
Boksen  x  


Klikk her for å se hele Hanskeveilederen fra FHI.

 

Tradisjonell hanskeboks

En hånd som tar ut en hanske av en tradisjonell 
hanskeboks vil med høy sannsynlighet berøre følgende:

- Hanskeboksen
- Andre hansker inne i boksen 
- Hanskens kritiske overflater: tommel, fingre og håndflate 

Resultatet er at man tar på seg et par hansker
som allerede er kontaminert, se illustrasjon under. 

De gule punktene skal illustrere mikroorganismer. 

 

Under vises bilder tatt fra et studie hvor
hensikten var å illustrere mikroorganismer
på en tradisjonell hanskeboks ved normal bruk.

 

De rosa feltene illustrerer mikroorganismene. 

 

Bildet viser hvor kontaminerte hanskene er etter
å ha hentet dem ut fra den tradisjonelle hanskeboksen. 

 

SafeDon Hygiene System 

En hånd som tar ut en hanske av SafeDon Hygiene
System
vil med høy sannsynlighet berøre følgende:

- Hanskens mansjett 

 

 

Antall berøringspunkter sammenlignet med
en tradisjonell hanskeboks er godt over halvert. 

 

Under vises bilder tatt fra et studie hvor
hensikten var å illustrere mikroorganismer på 
SafeDon Hygiene System ved normal bruk.

 

De rosa feltene illustrerer mikroorganismene. 

Bildet viser hvor kontaminerte hanskene er etter 
å ha hentet dem ut fra SafeDon Hygiene System. 

 

Studier viser at SafeDon Hygiene System
har en redusert smitteeffekt på opp til hele
96% sammenlignet med en tradisjonell hanskeboks. 

Studier gjennomført på norske sykehus og sykehjem viser at SafeDon reduserte smittespredning med opp til hele 96% sammenlignet med tradisjonelle hanskebokser.

 

Last ned brosjyren her 

Kontakt oss for mer informasjon om hvilke fordeler
din virksomhet kan ha ved å benytte SafeDon Hygiene System. 

 

 

Relaterte produkter