Overforbruk av hansker i helsetjenesten

Overforbruk av hansker i helsetjenesten

Markering av Verdens Håndhygienedag 5. mai

Årets tema for Verdens Håndhygienedag er overforbruk av hansker i helsetjenesten, og spesielt i situasjoner hvor det ikke er behov for det. I helsetjenesten i Norge forbruker vi 30% flere hansker enn nødvendig, dette utgjør hele 490 tonn ekstra hansker i restavfallet hvert år. Nye tall fra FHI viser at vi i Norge bruker: 

300 millioner hansker i året
70 millioner av hanskene benyttes når det ikke er behov for det


Kilde: FHI 

 

 

Overforbruk og feil bruk av hansker fører til både hygieniske, økonomiske og ikke minst miljømessige utfordringer 

Hansker er blitt en klimaværsting når det kommer til avfall. En studie gjennomført av Mepex i fjor viste at bare på intensiv-avdelingen, akuttmottaket og operasjonsavdelingen på OUS produserte de hele 200 kg restavfall på kun 36 timer. Av dette restavfallet var hansker den 2. kilden til avfall, rett under emballasje.
(Kilde: Mepex - Kan norske sykehus bli plastsmarte?

 

For å redusere overforbruket av hansker er det flere nyttige tiltak som kan gjøres. Under ligger en liste på enkle tiltak som vi anbefaler å gjøre internt: 

 • Ha informasjon lett tilgjengelig for når og når man ikke skal bruke hansker 
 • Inviter til samlinger, webinarer og/eller møter for oppfriskning av hanskevettreglene
 • Del budskapet internt 
 • Delta på Håndhygienedagen 5. mai 

 

Hansker skal benyttes når: 

Det er kontakt med kroppsvæsker
Det er risiko for dråpe-eller luftsmitte
Det er kontakt med forurenset utstyr eller flater 
Det er eksponering for skadelige medikamenter eller kjemikalier 
En selv har sår eller eksem på hendene 

 

 

Hansker skal ikke benyttes når: 

Det er direkte og indirekte pasientkontakt 


Kilde: FHI - Hansker. 

 

En annen utfordring til at flere hansker enn nødvendig havner i restavfallet er at det kontamineres før bruk og dermed må kastes. 

Hvordan unngå å kontaminere hanskene før bruk: 
 • Unngå berøring av boksen
 • Unngå berøring av de andre hanskene i boksen
 • Unngå å berøre hanskens kritiske overflater; tommel, fingre og håndflate 

 

Vi må huske at alle kan ikke gjøre alt - men om vi
alle gjør litt har det en stor påvirkning på resultatet.
 


For å øke etterlevelsen av hygiene og redusere svinn anbefaler vi produktet SafeDon Hygiene System. 

 

SafeDon Hygiene System er et dispenseringssystem for hansker utviklet for å redusere smitte og hanskesvinn. Det unike systemet er designet på en måte som gjør at man aldri må berøre boksen, holderen, eller de andre hanskene i boksen. Selve boksen har en tydelig veiledning for korrekt påføring av hansker, og fungerer som en konstant påminner for etterlevelse av håndhygiene. 

Dette er et vegghengt system med åpningen i bunn av esken, hanskene er lagt på en slik måte at de alltid dispenseres mansjetten først. Ved uthenting trekkes automatisk en ny mansjett ned, klar til neste bruker. 

Gjennom flere år har SafeDon Hygiene System blitt nøye testet og studert av Sykehus og Sykehjem i Norge og Storbritannia opp mot smittevern og svinn. Studiene kan dokumentere redusert hanskesvinn med opp til 40% (studie), og redusert smittespredning fra hansker med opp til hele 96% (studie). 

 

Hygiene Systemets funksjoner

 • Dispenserer alltid hansken med mansjetten først
 • Dispenserer kun èn og èn hanske
 • Gjør at brukerne unngår berøring av boksen, holderen, og de andre hanskene i boksen
 • Gir trygg påføring uten berøring av hanskens kritiske overflater; tommel, fingre og håndflate 

 

 

Å ta på seg hansker skal være enkelt og effektivt, og stasjonen du henter dem fra skal føles trygg og hygienisk. Derfor anbefaler vi SafeDon Hygiene System, som er likt uansett hvor du plasserer det, og gir alle brukerne den samme trygge opplevelsen.   

 

Les mer om SafeDon Hygiene System 

 

 

Andre relevante artikler

 

Rapport: store deler av avfallet på norske sykehus kildesorteres ikke

Avfall i helsevesenet er en stor kilde til klimautslipp

Relaterte produkter