Livssyklusanalyse (LCA)

Livssyklusanalyse (LCA)

av SafeDon Hygiene System

 

Case: Sammenlignet med tradisjonelle hanskebokser tilbyr
SafeDon Hygiene System unike forbedringer som har blitt
bevist i flere studier gjennom årene. 

 

SafeDon Hygiene System er et dispenseringssystem for
hansker utviklet for å redusere smitte og hanskesvinn.

 
Livssyklusanalyse (LCA) 2024 

I 2024 gjennomførte Nordic Center for Sustainable Health Care (NCSH) en
Livssyklusanalyse (LCA) på SafeDon Hygiene System. Analysen viste at systemet
har en signifikant påvirkning på dagens helsetjeneste spesielt med tanke på: 

 

Redusert Hanskeforbruk

Redusert Hanskeavfall

Redusert bruk av Materialer, Energi og Transport

Redusert CO2 utslipp


Kilde: Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH)

 

 

Påvirker hele verdikjeden


Flere studier viser at ved å bytte til SafeDon Hygiene System
vil man i snitt redusere sitt hanskeforbruk med 33 %.

Dette påvirker ikke bare forbruket, men også utslippet gjennom
hele verdikjeden fra råmaterialer, transport, papp, elektrisitet og avfall. 
Basert på disse resultatene klarte NCSH å beregne hvor mye CO2 utslipp
som reduserer ved å bytte til SafeDon Hygiene System. 

Figuren under viser redusert CO2 utslipp per
1 million hansker med en reduksjon på 33 %. 

 

 

 

”An investment in the system will have no negative effects on patients’ safety nor on the working environment in healthcare facilities. On the contrary, the investment will have immediate positive effects due to the reduced risk of contamination”. 

- NCSH  (Nordic Center for Sustainable Healthcare)

 

 

Last ned LCA brosjyre her 

 

 

 
Ønsker du å finne ut hvordan et bytte til SafeDon
Hygiene System kan redusere ditt hanskeforbruk? 

 

Kontakt oss for en uforpliktende prat 

 

 

 

Andre relevante artikler

 

Overforbruk av hansker i helsetjenesten

Avfall i helsevesenet er en stor kilde til klimautslipp

Relaterte produkter