Sykkehusinnleggelser i Norge og HAI

Sykkehusinnleggelser i Norge og HAI

Hvert år utfører Helsedirektoratet en statistikk på antall pasienter og opphold, liggetid, pasientstrømmer, ø-hjelp samt forekomst av HAI.

I 2022 hadde vi 2 078 877 somatiske sykehusinnleggelser i Norge, av disse ble 3 % smittet av HAI. Denne prosentandelen har vært stabil de siste årene.1


Helsetjeneste Assosierte Infeksjoner er infeksjoner som oppstår mens du er pasient på et sykehus eller en annen helseinstitusjon. Det vil si at du blir smittet av bakterier på helseinstitusjonen. For å bekjempe HAI er håndhygiene det viktigste, mest enkle og kostnadseffektive tiltaket vi har.2 

Vanlige HAI:  

  • Luftveisinfeksjon
  • Urinveisinfeksjon
  • Infeksjon i operasjonssåret
  • Blodbaneinfeksjon

Kilde 1Kilde 2

 

SafeDon Hygiene System 

Et hygiene system som kan redde liv 

Internasjonale studier viser at SafeDon Hygiene System reduserer smitte på sykehus og sykehjem med opp til hele 96%. En av hovedårsakene til dette er den drastiske reduksjonen av berøringspunkter på både boks og hansker. 

Å ta på engangshansker er en basal prosedyre,
men det må gjøres riktig. SafeDon Hygiene System
er et unikt dispenseringssystem for engangshansker. 
Det er spesielt utviklet for å forbedre etterlevelsen
av håndhygiene. 

Ved å dispensere hansken med mansjetten først er det betydelig lettere for brukeren å kun berøre mansjetten ved påføring. 


Undersøkelser viser at så mange som 62 366 personer blir i snitt smittet årlig av HAI1.For å redusere Helsetjeneste-assosierte infeksjoner er basale smittevernsrutiner og håndhygiene de enkleste og mest kostnadseffektive smittetiltakene vi har.  

 

Derfor sier vi at SafeDon Hygiene System er et revolusjonerende dispenseringssystem for engangshansker, både økonomisk og hygienisk. 

Les mer