Vi er stolte over å presentere vår nye logo!

Vi er stolte over å presentere vår nye logo!

Logoen skal gjenspeile våre verdier, vårt arbeid og produktene vi leverer.

I 2024 har vi vært gjennom store endringer internt i DMedical, med ny daglig leder 
og noen spennende fornyelser i vårt produktsortiment. Vi følte derfor at tiden var 
inne for å gjøre endring på vår logo og vårt uttrykk utad. 

Vårt produktsortiment er nøye utvalgt med mål om å bruke innovasjon og kompetanse
for å skape gode løsninger som gjør morgendagens arbeidsplass bedre. Derfor ønsket 
vi at logoen skulle gjenspeile nettopp dette: 

 

 

 

Tidligere logo 

 

 

Visjon

Vi ønsker å være en bedrift som utgjør en forskjell, som gjør gode valg
for kunder og samarbeidspartnere, og som bidrar til å finne løsninger.
I år har vi også utarbeidet et nytt slagord som vi føler svarer på vår visjon: 

 

Innovasjon, Helse og Miljø 

 

Innovasjon

I flere år har vi tatt inn produkter som har brukt innovasjon og nyskapning
for å gjøre forskjeller både i helsemarkedet og i markedet forøvrig. Vi mener
at innovasjon er selve kjernen i å utvikle samfunnet og miljøet i riktig retning
i forhold til de store klimaspørsmålene. 

 

Helse

Fra vi startet opp DMedical i 2005 har helse vært selve kjernen i vårt arbeid.
Vi skal alltid jobbe for en hygienisk og frisk hverdag, og tilby produkter
som bidrar til at gode rutiner og godt smittevern ivaretas. 

 

Miljø 

For oss betyr miljø både arbeidsmiljø og miljøet forøvrig. Vi jobber aktivt med å
gi løsninger som gjør hverdagen bedre både for både medarbeidere og pasienter
i forhold til trygghet, ergonomi og smittevern. I tillegg er det viktig å finne gode
løsninger som kan redusere belastningen på miljøet forøvrig. 

 

Vi ser frem til å fortsette vårt arbeid med å tilby
innovative løsninger som kan utgjøre en forskjell
og gjøre morgendagens arbeidsplass bedre.