Avfall i helsevesenet er en stor kilde til klimautslipp

Avfall i helsevesenet er en stor kilde til klimautslipp

- og hansker er det engangsproduktet det kastes mest av

Under Arendalsuka i august 2023 presenterte
Prosjektet «Plastsmart Sykehus» sin analyse av
restavfall fra tre avdelinger ved Oslo
Universitets-sykehus (OUS). 

Resultatene viste at i løpet av 36 timer
produserte intensiv-avdelingen, akuttmottaket
og operasjonsavdelingen hele 200 kilo restavfall.
Nasjonalt bruker vi ca. 1 300 tonn
hansker i året.


Analysen viser at hansker
er det engangsproduktet det kastes
mest av med hele 18 %.

 

At helsevesenet er en stor kilde til utslipp er
allerede en velkjent sak,tidligere i august publiserte 
også Sykepleien en artikkel som påpekte følgende
«Globalt står klimagass-utslippene fra helsesektoren
for mer utslipp enn flytrafikk og shipping til sammen.»

I Region Skåne i Sverige fant sykehuset ut at
6 % (nesten 3 millioner) av hanskene deres
havnet på gulvet og derfor måtte kastes. 

 

Årsaken til dette var at mange
hansker ofte hang sammen og
dro med seg flere hansker ut. 


På bakgrunn av dette stilles det nå krav til en
smartere emballasje for hanskene for å redusere
unødvendig avfall i Region Skåne.


Det er ingen tvil om at vi må fokusere
på tydelig kildesortering, men også ansvarlig
forbruk i helsevesenet. 


Problemet er ikke viljen og evnen, men det
å tilrettelegge for at systemet skal praktisk fungere
i den travle hverdagen i helsevesenet. 

 

Kilder

 

 

Relaterte produkter